INWAR

Wniosek o wydanie dokumentacji kadrowo-płacowej

W celu udostępnienia dokumentacji przechowywanej w Archiwum INWAR S.A. prosimy o wypełnienie poniższego formularza.NAZWISKO
Nazwisko Panieńskie
Imiona
Imię ojca
Imię matki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Kod pocztowy
NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL

Okres zatrudnienia - od dnia
Okres zatrudnienia - do dnia
Stanowisko
Nazwa zakładu pracy
Adres zakładu pracy
Proszę o wydanie niżej wymienionej dokumentacji kadrowo-płacowej:
Uwierzytelniona kopia dokumentacji płacowej lub odpisów z dokumentacji płacowej
Uwierzytelniona kopia umów o pracę
Uwierzytelniona kopia świadectwa pracy
Odpowiednik Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Wynagrodzeniu
RP-7
Duplikat świadectwa pracy
Uwierzytelniona kserokopia dokumentacji płacowej pracowników zastępczych
Odpowiednik zaświadczenia wykonywania pracy w warunkach szczegółnych

Inne
Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem usług archiwizacyjnych ARCHIWUM INWAR S.A. dostępnym tutaj
Administratorem Państwa danych jest INWAR S.A. z siedzibą przy ulicy Juliana Tuwima 4, 98-200 Sieradz.