INWAR

Archiwizacja

Realizujemy kompleksową obsługę w zakresie archiwizacji dokumentów. Porządkujemy i klasyfikujemy dokumenty, przechowujemy dokumentację we własnym archiwum depozytowym, wyszukujemy i udostępniamy dokumentację osobom upoważnionym, niszczymy przeterminowane akta.

archiwizacja

Obniżenie
kosztów składowania

archiwizacja

Skrócenie
czasu koniecznego na dotarcie do konkretnej informacji

archiwizacja

Zabezpieczenie
dokumentacji przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych

ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE